تحلیل جرم شناختی تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری فقه و حقوق جزا، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید مطهرى (ره)، تهران، ایران. dr.hoseein.asadzadeh@gmail.com

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید مطهری (ره) ،تهران، ایران. (نویسنده مسئول): hoseein.asadzadeh.1@gmail.com

چکیده

ترور که از گذشته تاریخ وجود داشته است، واژه­ای ترس­آلود و نفرت زاست و به صورت­های مختلفی مانند خشونت، قتل و جنایت در سراسر جهان، همواره وجدان بشری را جریحه‌دار کرده و چالش بزرگی برای جهان به حساب می­آید که هیچ کس تردیدی در محکوم کردن آن ندارد؛ بدین سبب در پی یافتن راه‌های مقابله با آن به ویژه از نظر حقوقی می‌باشند. هرچند در محکومیت تروریسم، اجماع جهانی وجود دارد؛ اما این اجماع گاهی با اختلاف نظرهایی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. علیرغم تلاش‌های بسیاری که به‌نظر می‌رسد دولت‌ها در راستای مبارزه و پیشگیری از تروریسم صورت داده‌اند، اما متأسفانه این عمل همچنان باقی مانده است. شاید مهم­ترین پشتوانه گسترش تروریسم، تأمین مالی از گروه‌های تروریستی باشد. کشور ایران به خصوص در بعد از انقلاب، خود قربانی تروریسم گسترده بوده و هست و همواره مورد اتهام برخی کشورها در صحنه جهانی است. در این پژوهش تلاش شده است تا از دیدگاه جرم شناختی و با تبیین نظریات جرم شناسی به بررسی چرایی گرایش افراد، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف به حمایت مالی از تروریست‌ها پرداخته و با روش توصیفی/ تحلیلی به این سئوال پاسخ داده شود که: "جایگاه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران چیست؟" نتایج بررسی‌های به عمل آمده در قوانین حقوقی موجود ایران، مبین این واقعیت است که هر نوع حمایت مالی از تروریسم همواره مخالف سیاست­های حقوقی ایران بوده است و تلاش حقوقدانان جمهوری اسلامی ایران بر جلوگیری از هر نوع عامل گسترش تروریسم از جمله مالی می­باشد.

کلیدواژه‌ها