فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ورود به جهان جدید چالش­ها و فرصت­های جدیدی را فرا روی زندگی بشر قرار داده است. جهانی شدن به عنوان پدیده­ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فرآیندی چند وجهی و متضمن پیامدهایی است که پیامدهای سیاسی از آن جمله­اند. این نوشتار اساساً بر یکی از این پیامدها یعنی تأثیر جهانی­شدن بر توسعه سیاسی در شکل فرصت و تهدید تمرکز می­نماید. جستار پیش رو در بررسی این تأثیر­گذاری از چارچوب تحلیل گفتمان بهره می­گیرد تا این اثر­گذاری را بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران مطالعه نماید. در این بررسی، جهانی­شدن به عنوان سازه­ای گفتمانی در بردارنده و حاوی آموزه­های لیبرال دموکراسی غربی و اسلام سیاسی در ایران به عنوان پاد گفتمان در بردارنده‌ دو وجه اصلاح طلبی و اصول­گرایی فهم می­شود. بدین­سان تلاش اصلی مقاله معطوف به این موضوع می شود تا فرصت ها و تهدیدات این ایستار به جهانی شدن را بر توسعه سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب تأثیرات این پدیده بر وجوه دو گانه‌ اسلام سیاسی را کنکاش نماید.

کلیدواژه‌ها