جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به­عنوان سازمانی برآمده از دل ملت‌ها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین­المللی پدید آمد. روشن است تحقق صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای 2 الی 4 منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق حقوق بنیادین بشر است. از سوی دیگر تحقق حقوق بشر نیز بنوبۀ خود نیازمند بستری از جنس صلح و آرامش است. مقاله­ی حاضر در نظر دارد به­جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد و در پی آن به بررسی عمل­کرد شورا در این خصوص بپردازد، که شورا در این راستا، از چه صلاحیتی برخوردار است و به‌راستی آستانه این صلاحیت تا کجاست؟

کلیدواژه‌ها