رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

تأسیس سازمان جهانی تجارت در اوایل دهه 90 میلادی و عضویت اکثر کشورهای دنیا در این سازمان از یک سو و گسترش روز افزون تجارت بین اعضای این سازمان از سوی دیگر، و در نتیجه افزایش اختلافات تجاری میان کشورها باعث جلب توجه دست­اندرکاران و محققان حقوق و تجارت بین‌الملل به موضوع روش­های حل و فصل اختلافات و سازوکار حقوقی رسیدگی به اختلافات میان اعضا در این سازمان شده است.سابقه حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به سلف آن، یعنی «گات» برمی‌گردد با این وجود سازوکار فوق در گات خالی از اشکال نبود و با گسترش روز افزون تجارت میان کشورها و افزایش اختلافات میان آن­ها، بازنگری در این شیوه را ضروری ساخته بود. بر این اساس در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت سعی شد با نگرش جدید سازوکار دقیق‌تر و کامل­تری به این منظور پیش‌بینی شود به نحوی که هم ‌اکنون نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات در این سازمان یکی از ویژگی­ها و امتیازات مهم سازمان فوق محسوب شده که رجوع روزافزون کشورها به این سازوکار نیز حکایت از این وا قعیت و در عین حال اهمیت موضوع و ضرورت توجه و شناخت دقیق آن دارد. 

کلیدواژه‌ها