فمینیسم پست‌مدرن و تحول در مفهوم دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

پست مدرنیسم، هم­چون روشن­گری، پدیده­ی پیچیده­ای است، بسته به این­که کدام وجه این پدیده مورد توجه قرار بگیرد، به راحتی مورد تمجید و تحسین و یا تمسخر و استهزاء قرار می­گیرد. ولی جوهر پست مدرنیسم نفی فهم ذهن یا عقل مدرن از مقولات شناخت و حقیقت است. ذهن مدرن برآن است که پست مدرنیسم حقیقت ساده و بی­پیرایه، یعنی حقیقت به معنای مطلق آن را به خطا و اشتباه می­داند؛ در عوض از دیدگاه ذهن مدرن، انسان­ها به لحاظ فکری و ذهنی، توانایی و شایستگی آن را دارند که حقیقت مذکور را به­طور دقیق و صحیح منعکس یا مجسم سازند. پست مدرنیسم نگرشی است مبتنی بر این­که تصاویر حقیقت یا خود واقعیت در نظر بیننده با هم فرق دارند و تصاویر مذکور همواره مبهم هستند.
در این میان فمینیسم یکی از نظریاتی است که بیشترین تاثیر را از پست مدرنیسم پذیرفته است، به‌طوری که می­توان گفت موج جدیدی به راه افتاده که آن را موج سوم یا فمینیسم پست مدرن نام نهاده­اند.
فمینیست­ها مدعی­اند که هم از پست مدرنیسم تاثیر پذیرفته­اند و هم بر آن تاثیرگذار بوده‌اند.فمینیسم در این میان تحت تاثیر پست مدرنیسم سعی در تحول مفهوم دموکراسی داشته است. 

کلیدواژه‌ها