رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

از آن­جا که آبراه­های بین­المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین­الملل دارای اهمیت زیادی در روابط
 بین­الملل است، بنابراین، حفاظت محیط­زیست آن­ ازجایگاه ویژه­ای برخوردار می­باشد. استفاده و
بهره­برداری از منابع واقع در آبراه­های بین­المللی و حفاظت محیط­زیست آن، از مسایل مهم حقوق
 بین­الملل معاصر می­باشد. آبراه­های بین­المللی شامل دریاچه­ها، رودخانه­ها و تنگه­های بین­المللی است که میان دو یا چند کشور واقع شده­اند. تنگه­های بین­المللی یکی از مهم­ترین مصادیق آبراه­های
بین­المللی است که به طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشور­ها علاوه بر کشور­های ساحلی نیز مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابر­این، وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه­های بین­المللی محسوب می­شود، متأثر از حقوق آبراه­های بین­المللی است. از اینرو در مقاله حاضر سعی شده است که حفاظت محیط­زیست آبراه های بین­المللی با تأکید بر تنگه هرمز، مورد بررسی مطالعاتی و کتابخانه­ای قرار گیرد و با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ایران و نقش ژئوپلتیک آن، در بخش اول به رژیم حقوقی آن، من جمله امکان مسدود نمودن تنگه هرمز توسط ایران و در بخش دوم حفاظت محیط­زیست تنگه هرمز از منظر حقوق الزام­آور و غیر الزام­آور بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها