حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جرم افشاء اطلاعات نهانی یکی از بزه­های مانع بازار سرمایه محسوب می­شود که منشاء جرائم دیگری من جمله معامله براساس این اطلاعات است که مقنن در بند 1 ماده­ی 46 قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم محسوب نموده است. دلیل جرم انگاری این رفتار این است که انتشار اطلاعات در خارج از مواعد مقرر و نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت موجب رانت خواری، بی­اعتمادی و یاس در فعالان بازار سرمایه می­شود. در این مقرره افرادی که بر حسب وظیفه به اطلاعات دسترسی دارند در صورتی که آنها را خارج از موارد مقرر افشاء سازند مجرم محسوب و مجازات می­شوند.

کلیدواژه‌ها