شروط نرم در اعتبارات اسنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. (مسئول مکاتبات)

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

شروط نرم در اعتبارات اسنادی از اراده طرف­هایی حکایت می­کند که برخی از انگیزه ­های شخصی و خواسته­ های تجاری خود را در اعتبارات اسنادی منعکس می­کند. گاه ممکن است منجر به تقلب شده و بانک گشاینده و کارگزار را با مشکل مواجه کند البته تاثیر شروط نرم صرفاً در تقلب و ایجاد اختلال در سیستم معاملات نمی ­باشد بلکه ممکن است شروط نرم برای فرار از برخی مشکلات ایجاد شده و میان طرفین باعث برداشتن برخی مشکلات شود. در نهایت می­توان گفت منشا ظهور اصلی شروط نرم کشور چین می ­باشد هر چند در برخی کشورها از جمله انگلستان نیز در این رابطه رویه­ های اندکی وجود دارد ولی به­ نظر می­رسد دولت­ها به ­دلیل آثاری که منجر به تقلب می­شود اراده طرفین را در این باره محدود کرده و اجازه قید آن را در سند اعتباری نمی ­دهند. شروط نرم با برخی از نظام­های سوء استفاده از حق نیز مباینت دارد که در این مقاله به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها