دوره و شماره: دوره 16، شماره 4(پیاپی46) - شماره پیاپی 46، اسفند 1399، صفحه 11-153 
بررسی تحلیلی گفتمان، ذهنیت و قدرت در جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن

صفحه 35-63

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی