راهنمای نویسندگان

مقالات تهیه شده با رعایت نکات ذیل به طور کامل، الزاما از طریق سامانه ارسال گردد.

- نویسندگان مقاله فقط دونفر می توانند باشند که حتما یکی از نویسندگان باید هیات علمی دانشگاه باشد. در صورتیکه مقاله مستخرج از رساله دکتری باشد تعداد نویسندگان محدودیت ندارد وبایدسمت اساتید در هنگام بارگذاری مقاله مشخص باشد.

- مقاله نباید کمتر از 10 صفحه و بیشتر از 15 باشد.

-فایل های ذیل الزاما در سامانه بارگزاری شود:

1- درخواست مکتوبی که عنوان مقاله و نام نویسنده (یا نویسندگان) در آن مشخص شده باشد و به تأیید هر یک از آنها نیز رسیده باشد، ارسال گردد.

2-فایل اصلی مقاله بدون نام نویسنده(گان) مشتمل بر عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی ، چکیده فارسی و انگلیسی(150 تا 250 کلمه)، کلیدواژگان به فارسی و انگلیسی(3 تا 5 کلمه)

3- فایل مشخصات نویسنده(گان) مشتمل بر نام و نام خانوادگی، سمت(نمایه علمی) و آدرس پستی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی به ترتیب و با تعیین نویسنده مسئول

4-از آنجا که یکی از نویسندگان مقاله باید از اعضای هیات علمی باشند، ضروری است تصویر آخرین حکم کارگزینی خود را بارگزاری نمایند. ارسال آخربن حکم کارگزینی برای تمامی اساتید الزامی است.

-نویسنده ای که مقاله را از طریق سامانه ارسال می کند، به عنوان نویسنده «عهده دار مقاله» (corresponding author) در سامانه ثبت می شود و مکاتبات مجله صرفا از طریق ایشان انجام می گیرد تا به اطلاع سایرین نیز برسد.

-برای مشخص کردن قسمت های مختلف در متن اصلی مقاله از اعداد به عنوان مثال 1 ، 1-1 و ..... استفاده گردد.

-مقاله با فونت میترا 12 تایپ شود.

-ارجاع به منابع، به روش درون متنی؛ به صورت (نام نویسنده، سال انتشار، صفحه) درج گردد.

-در صورت تکرار منبع فارسی بلافاصله پس از ذکر اولیه آن در همان صفحه و بدون تغییر در صفحه ذکر کلمه همان کفایت می کند و در صورت تکرار در صفحه دیگر یا تغییر صفحه کلمه همان به همراه درج صفحه قید شود.

-در صورت تکرار منبع فارسی پس از منابع دیگر، فقط ذکر نام خانوادگی صاحب اثر و ذکر کلمه پیشین و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-در صورت تکرار بلافاصله منبع لاتین، ذکر کلمه .Ibid و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-در صورت تکرار منبع لاتین پس از منابع دیگر، ذکر نام خانوادگی نویسنده و سپس ذکر کلمه .op.cit و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-تمام منابع ذکر شده در متن مقاله، به ترتیب حروف الفبا با شماره گذاری داخل متن (به طور مثال 1-) منظم  گردیده و در انتهای کار آورده شود.

-کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، «عنوان کتاب»، نام مترجم( در صورت ترجمه بودن)، شماره جلد، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار

-مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، «عنوان مقاله»، نام مجله، ناشر، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، سال انتشار

توجه: در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) پس از نوشتن نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، برای هر یک از نویسندگان دیگر، ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نویسنده آخر در منابع فارسی حرف «و» و در منابع لاتین علامت «&» خواهد آمد.

-مقاله ارسال شده در هیچ سمیناری(داخلی، ملی یا بین المللی) ارایه نگردیده باشد و یا در هیچ نشریه ای (داخلی، ملی و یا بین المللی) قبلا چاپ و یا همزمان، به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.

-محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد(تشخیص این مورد با هیات تحریریه است.

-نظرات داوران محترم به منزله پذیرش نهایی مقاله نیست و هیات تحریریه در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله های دریافت شده آزاد است.

-مقاله ترجمه پذیرفته شده نیست.

بسمه تعالی لطفا دو فرم زیر را (تعهد نامه و تعارض منافع را تایپ نمایید و بعد از امضا pdfنموده بارگذاری نمایید .
فرم 1
"تعهدنامه چاپ مقاله در فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری"
اینجانبان نویسندگان مقاله با عنوان : …………………………………………………………………………………………………
گواهی می نمایم که:
1. این مقاله قبلاً در هیچ نشریه ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.
2. این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی وکیفری ارسال شده و تا هنگام پایان بررسی، داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصل نامه، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
3. تمام حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته اند، رعایت گردیده است.
4. در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه اصول اخلاق حرفه ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی ها، سازمان ها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است.
5. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیریم و فصلنامه مجاز است با اینجانبان مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهیم داشت.
6. این مقاله در نتیجه فعالیت های تحقیقاتی این جانب (نویسنده مسئول) و همکاران (ذکر نام سایر نویسندگان با مشخصات کامل،ایمیل ،موبایل آدرس دهی دقیق و امضا) به شرح می باشد.

1-
2-
3-
فرم 2

فرم تعارض منافع فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.
آدرس الکترونیکی: نام نویسنده مسئول:
تلفن: وابستگی سازمانی:
عنوان مقاله:
آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده ‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟
بلی  خیر 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

بلی  خیر 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟
بلی  خیر 

آیا جنبه‏ ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟
بلی  خیر 

نام نویسنده مسئول: تاریخ: امضا

تذکر: فرم تعهد تایپ شود و با امضای تک تک نویسندگان اسکن شده و در زمان بارگذاری مقاله در قسمت فایل های تکمیلی با عنوان فرم تعهد نامه به سردبیر ارائه شود.