پرسش‌های متداول

1- به طورکلی پروسه داوری واعلام نتیجه نهایی وگرفتن گواهی پذیرش چقدر زمان می برد؟

الف- بستگی به ارسال فایل های اصل مقاله و مشخصات نویسندگان طبق راهنمای نویسندگان در سامانه مجله دارد.
ب- معمولا بستگی به داوران مقاله دارد و اینکه به موقع اعلام نتیجه کنند یا گاهی باتاخیر.
ج-بستگی به نویسندگان دارد و اینکه اصلاحات مورد نظر داوران را سریع یا با تاخیر انجام دهند.

2- نویسندگان چگونه می توانند بعد از چاپ به اصل مقاله دسترسی داشته باشند؟

پس از چاپ مقاله فایل آن از طریق سایت مجله قابل دریافت است و نسخه چاپی مجله از طریق دفتر آن در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی قابل دسترسی است.

3- در هرشماره ازمجله معمولا چند مقاله به چاپ می رسد؟

در جدیدترین شماره مجله ما یعنی شماره 28 (مربوط به بهار95) تعداد 6 مقاله جای داده شده است.