اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 693
تعداد پذیرش 211
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 207
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 95

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 360
تعداد مشاهده مقاله 360029
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 641782
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 163 روز
درصد پذیرش 30 %