اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 635
تعداد پذیرش 186
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 197
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 91

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 334
تعداد مشاهده مقاله 327757
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 590626
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 165 روز
درصد پذیرش 29 %