اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 645
تعداد پذیرش 192
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 198
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 91

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 340
تعداد مشاهده مقاله 340252
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 608286
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 165 روز
درصد پذیرش 30 %