اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 560
تعداد پذیرش 169
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 174
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 82

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 317
تعداد مشاهده مقاله 279400
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 502805
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 170 روز
درصد پذیرش 30 %